Jama u Predolcu je najznačajniji speleološki objekt na području doline Neretve , ali njezin značaj danas možemo slobodno reći je mnogo veći. Najveća vrijednost Jame u Predolcu je bogatstvo i raznolikost vodene faune.
Jamu nastanjuje dinarski špiljski školjkaš Congeria kusceri,  jedini školjkaš koji živi u podzemlju. Congeria kusceri je živi fosil i tercijalni relikt, endem Dinarida i jedini predstavnik svoje skupine koja je bila rasprostranjena u tercijaru, ali su svi njeni srodnici izumrli prije 5 milijuna godina.
Dinarski špiljski školjkaš Congeria nalazi se na popisu posebno zaštićenih divljih svojti u Republici Hrvatskoj, ali i na popisu strogo zaštićenih životinjskih vrsta Europske unije.

Osim dinarskog špiljskog školjkaša u Jami živi još jedan živi fosil, endem Dinarida mnogočetinjaš Marifugia cavatica.
Uz ova dva živa fosila koji žive isključivo u podzemlju u Jami žive i mnoge druge podzemne životinje.  No, to nije sve! Ovdje žive i mnoge nadzemne životinje koje susrećemo u okolnim vodotocima.
Upravo ta raznolikost faune ukazuje na jedinstven ekosustav i najveća je vrijednost ovog speleološkog objekta posebno što ovakvih primjera nema.
Lak pristup i smještaj ovog speleološkog objekta gotovo u samom gradu još su jedna njegova posebnost ali i odgovornost kad je u pitanju njegova zaštita.
Neposredno uz Jamu uređen je Edukativni centar u kojem se može upoznati sa svim vrijednostima ovog iznimnog speleološkog objekta i podzemlja općenito.